Kristdemokraterna lägger mest fokus på dessa ämnen