Valbarometer för politisk digital reklam

Whispr Groups digitala Valbarometer 2022 är Sveriges största undersökning av partiernas genomslag för digital reklam på Facebook, Instagram och i Messenger. Med hjälp av vår egna AI-baserade plattform har vi haft möjligheten att analysera en stor mängd data, något som inte tidigare varit möjligt. Detta gav oss en fördjupad insikt i partiernas digitala annonsering och strategier under valet 2022.

Siffror för alla partier: 1 januari - 11 september 2022

66

miljoner SEK

51 611

unika digitala annonser

816

miljoner visningar

Varför gör vi en valbarometer för politisk digital reklam?

Riktad politisk reklam har debatterats flitigt de senaste åren och bland annat lett fram till att öppna upp data runt hur organisationer med kopplingar till politiska frågor annonserar. Därför finns helt ny data tillgänglig.

Varje månad fram till valet har vi undersökt:

  • Hur mycket pengar spenderade de politiska partierna på digital annonsering?
  • Vilka ämnen lyfte de upp i sina digitala annonser?
  • Mot vilka grupper riktade de sina olika budskap (ålder, kön, region)?
  • Hur jobbade partierna med attack-ads?

Denna Valbarometer berättar inte hela sanningen om all politisk reklam, men ger insyn i en spännande del. Vi har publicerat ny data från januari fram till valet i september 2022.

Digitala annonser

Whispr Groups Digitala Valbarometer 2022

Vad är partiernas totala kostnad för digitala annonser 1 januari till valdagen den 11 september?

(Siffror för september gäller tom valdagen 11/9) Partierna har tillsammans spenderat 66 miljoner på digitala annonser sedan januari i år. Bara under de första 11 dagarna i september spenderades totalt strax över 13 miljoner kronor, vilket är mer än vad som spenderats någon annan månad under året bortsett från augusti i år. Socialdemokraterna (S) är fortsatt det parti som hittills i år spenderat mest på annonser (13,8 miljoner SEK), följt av Moderaterna (M) som spenderat 11,8 miljoner SEK och Centerpartiet (C ) som spenderat 10,5 miljoner SEK. Under de sista 11 dagarna fram till valet (1:a - 11:e september) är Moderaterna (M) fortsatt de parti som spenderat mest (2,3 miljoner SEK), följt av C som spenderat 2,1 miljoner SEK.

Vilka ämnen spenderar partierna mest pengar på?

Tryck på partierna för att filtrera i grafen
(Siffror för september gäller tom valdagen 11/9) Lag och ordning har varit det ämne som alla partier tillsammans har spenderat mest på i år, fortsatt så även in i september fram till valdagen (tot 14,7 miljoner SEK i september). S spenderade 4,3 miljoner SEK på ämnet, följt av M på 3,5 miljoner SEK. I frågor som rör skola och utbildning fortsätter även (S) att dominera tillsammans med Liberalerna (L). Av de större frågorna fortsatte högerpartierna även i september att satsa mer på frågor som handlar om lag och ordning och sjukvården men under september lades även betydligt mer pengar på annonser kopplat till energipolitiken. Miljöpartiet (MP) och Centerpartiet (C) fortsätter dominera inom frågor kopplat till miljö/klimat.

Vilka aktuella ämnen har partierna fokuserat mest på?

Tryck på partierna för att filtrera i grafen
(Siffror för september gäller tom valdagen 11/9) Det hetaste aktuella ämnet var fortsatt elpriser och M dominerade i denna fråga med 2,4 miljoner SEK spenderat, följt av S som lagt drygt 600 000 SEK på ämnet. S fortsätter fokusera på gängkriminalitet även denna månad, och det är även ett fortsatt fokus på bränslepriser där Kristdemokraterna (Kd) och Sverigedemokraterna (Sd) är de som lagt mest pengar även i september.

Vilka åldersgrupper slåss partierna om?

Tryck på partierna för att filtrera i grafen
(Siffror för september gäller tom valdagen 11/9) Grafen visar de primära målgrupperna vad gäller kön och ålder som partierna når med deras annonser. Detta indikerar vilka målgrupper partierna riktar sina annonser mot. Det yngsta åldersspannet (18-24 år) nås till mindre grad än övriga ålderskategorier. Den viktigaste målgruppen totalt sett är kvinnor 25-34 år vilket är prioriterat av L, C och S. De övriga partierna riktar sig i högre grad mot äldre i sin annonsering. (Enligt Meta:s riktlinjer är det inte tillåtet att marknadsföra till den yngsta målgruppen i åldrarna 13–17 år. Att annonserna ändå når användare i det åldersspannet beror på att viss exponering kommer att uppstå då annonser till exempel delas, gillas och kommenteras.)

Vilka regioner slåss partierna om?

Tryck på partierna för att filtrera i grafen
Stockholm är fortsatt ett viktigt område för samtliga partier, tätt följt av Västra Götaland och Skåne. Här bor de flesta människor och är därför viktiga område för alla partier inför valet.

Hur mycket spenderar partierna på attackannonser?

Tryck på partierna för att filtrera i grafen

Vilka ämnen spenderar partierna mest pengar på för attackannonser?

Tryck på partierna för att filtrera i grafen

Vad är partiets totala kostnad för digitala annonser per månad?

Vilka ämnen spenderar partiet mest pengar på?

Vilka åldersgrupper fokuserar partiet på?

Vilka regioner fokuserar partiet på?

Hur mycket spenderar partiet på attackannonser uppdelat på ämne?

Vad är partiets totala kostnad för digitala annonser per månad?

Vilka ämnen spenderar partiet mest pengar på?

Vilka grupper fokuserar partiet på?

Vilka regioner fokuserar partiet på?

Hur mycket spenderar partiet på attackannonser uppdelat på ämne?

Vad är partiets totala kostnad för digitala annonser per månad?

Vilka ämnen spenderar partiet mest pengar på?

Vilka grupper fokuserar partiet på?

Vilka regioner fokuserar partiet på?

Hur mycket spenderar partiet på attackannonser uppdelat på ämne?

Vad är partiets totala kostnad för digitala annonser per månad?

Vilka ämnen spenderar partiet mest pengar på?

Vilka grupper fokuserar partiet på?

Vilka regioner fokuserar partiet på?

Hur mycket spenderar partiet på attackannonser uppdelat på ämne?

Vad är partiets totala kostnad för digitala annonser per månad?

Vilka ämnen spenderar partiet mest pengar på?

Vilka grupper fokuserar partiet på?

Vilka regioner fokuserar partiet på?

Hur mycket spenderar partiet på attackannonser uppdelat på ämne?

Vad är partiets totala kostnad för digitala annonser per månad?

Vilka ämnen spenderar partiet mest pengar på?

Vilka åldersgrupper fokuserar partiet på?

Vilka regioner fokuserar partiet på?

Hur mycket spenderar partiet på attackannonser uppdelat på ämne?

Vad är partiets totala kostnad för digitala annonser per månad?

Vilka ämnen spenderar partiet mest pengar på?

Vilka åldersgrupper fokuserar partiet på?

Vilka regioner fokuserar partiet på?

Hur mycket spenderar partiet på attackannonser uppdelat på ämne?

Vad är partiets totala kostnad för digitala annonser per månad?

Vilka ämnen spenderar partiet mest pengar på?

Vilka åldersgrupper fokuserar partiet på?

Vilka regioner fokuserar partiet på?

Hur mycket spenderar partiet på attackannonser uppdelat på ämne?

Hur gör vi Whispr Groups Digitala Valbarometer 2022?

All data är hämtad från Metas Ad Library och görs analyserbar via Whispr Groups AI-drivna insiktsplattform (WHIP).

  • Alla annonser från partiernas kommun, region- och rikskonton importeras.
  • Annonserna är så kallade “dark ads” som publiceras på Facebook, Instagram, Messenger och/eller Audience Insights. “Dark ads” är annonser som syns enbart i de målgrupper som annonserna är riktade till – det vill säga ej i partiernas egna sociala medier-feed.
  • Whispr Group importerar all data om svenska annonser till vår AI-drivna insiktsplattform där vi sammanställer och analyserar annonserna kvantitativt (aggregerad statistik om bl.a. antal, räckvidd, kostnad, demografi, ämne).

Whispr Insights Platform (WHIP):

Whispr Group Insights Platform

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Med hjälp av vår egna AI-baserade plattform har vi nu möjligheten att analysera en stor mängd data, något som inte tidigare varit möjligt. Detta ger oss en fördjupad insikt i partiernas digitala annonsering och strategier inför det stundande valet.

Har du frågor kring analysen eller vill veta mer om hur vi jobbar?
Kontakta Olof Gränström direkt eller via vårt kontaktformulär.

 

Kontakta oss

Olof Gränström

Samhällsanalytiker

olof.granstrom@whisprgroup.com